Cải thiện ô nhiễm không khí bằng cách nào?

Tình trạng ô nhiễm không khí ngày nay đang ở mức báo động cho chúng ta cần biết. Vậy chúng ta cần làm những gì để cải thiện ô nhiễm không khí và bằng cách nào để thực hiện được điều đó hiệu quả nhất.

Mức độ ô nhiễm không khí hiện nay ra sao?

Hiện nay mức độ ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cụ thể thông qua số đo được giá trị AQI tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt là 87 và 98. Đây là 2 con số ở mức báo động về tình trạng chất lượng không khí hiện nay. Con số này phản ảnh sự ảnh hưởng của không khí đến với sức khỏe của chúng ta khá nghiêm trọng.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) là thước đo đơn giản hóa mức độ ô nhiễm không khí hiện tại hoặc dự báo mức độ ô nhiễm không khí trong tương lai. Rủi ro sức khỏe cộng đồng tăng lên khi AQI tăng. Các quốc gia khác nhau có thang đo AQI riêng, tương ứng với tiêu chuẩn không thống nhất về chất lượng không khí của từng quốc gia, ví dụ như chỉ số sức khỏe Chất lượng Không khí (Canada), Chỉ số Ô nhiễm Không khí (Malaysia) và chỉ số tiêu chuẩn Ô nhiễm (Singapore). thông qua các con số cụ thể sau:

  • 51-100 là Trung bình
  • 101-200 là Kém
  • 201-300 là Xấu
  • Trên 301 là nguy hiểm

Cải thiện ô nhiễm không khí bằng cách nào?

Với tình trạng ô nhiễm không khí như trên chúng ta cần có biện pháp gì để cải thiện tình trạng này? Đó là câu hỏi đặt ra và từ đó lấy làm mục tiêu phấn đấu trong tương lai sắp tới.

Chúng ta biết rất rõ rằng chất lượng không khí ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình. Vì vậy khi chất lượng không khí bị ô nhiễm đồng nghĩa với việc sức khỏe của chúng ta đang dần bị de dọa bởi các căn bệnh nguy hiểm. Chính vì thế cần có những biện pháp khắc phục tình trạng này. Một số biện pháp có thể kể đến như

Đầu tiên nhà nước cần tích cực tuyên truyền tại các địa phương về tình trạng ô nhiễm không khí. Cần đưa ra những biện pháp xử lý và đặc biệt có mức xử phạt nghiêm khắc hơn đối với cơ quan, công ty, xí nghiệp hay cá nhân nào có hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường.

Trong mỗi chúng ta cũng cần phải tự ý thức được rằng việc bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính mình, từ đó có ý thức tự giữ gìn vệ sinh môi trường cẩn thận. Góp sức xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp trong tương lai để cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn.