[Cập nhật] Bảng tỷ giá bảng Anh sang Việt Nam đồng trong sáng nay

Trên thị trường cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay được quy đổi như sau 1 Bảng Anh sang tiền Việt Nam được chúng tôi lâý sớ liệu tại ngân hang HSBC lúc 9h15 phút sáng nay ngày 23/12/2019.

Như sau: Tỷ giá bảng Anh được đổi sang tiền Việt 1 Bảng Anh GBP= 29.255 VNĐ ; 1 Bảng Anh GBP= 1,2855 USD

1 Bảng Anh GBP= 1 x 29.255 = 29.244 VNĐ hoặc 1 x 1.2843 = 1.2843 USD.

(1 Bảng Anh GBP bằng hai mươi chín ngàn hai trăm bốn mươi ba đồng tiền Việt Nam hoặc một phẩy hai mươi tám đô la mỹ).

  • 1 trăm Bảng Anh GBP= 100 x 29.243 = 2.924.300 VNĐ hoặc 100 x 1,2843 = 128.43 USD.

(100 Bảng Anh GBP bằng hai triệu chín trăm hai mươi tư ngàn ba trăm đồng  tiền Việt Nam hoặc một trăm hai mươi tám phẩy bốn đô la Mỹ).
– 1 ngàn Bảng Anh GBP = 1000 x 29.243 = 29.243.000 VNĐ hoặc 1000 x 1.2843 = 1284.3 USD.

[Cập nhật] Bảng tỷ giá bảng Anh sang Việt Nam đồng trong sáng nay

Bảng tỷ giá ngoại tệ: Bảng Anh, USD, EURO… hôm nay

Bảng tỷ giá số 7– hiệu lực từ ngày 23/12/2019 10:14:48
Loại ngoại tệ Mua TM Mua CK Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,110 23,130 23,220
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,010 23,130 23,220
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,467 23,130 23,220
    Bảng Anh 29,885 29,975 30,299
    Đô-la Hồng Kông 2,500 2,956 2,988
    Franc Thụy Sĩ 23,396 23,466 23,720
    Yên Nhật 209.98 210.61 212.88
    Ðô-la Úc 15,855 15,903 16,074
    Ðô-la Canada 17,476 17,528 17,717
    Ðô-la Singapore 16,961 17,012 17,195
    Đồng Euro 25,457 25,533 25,809
    Ðô-la New Zealand 15,140 15,216 15,395
    Bat Thái Lan 744 763 777
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc 3,270 3,349