Chất lượng không khí sở tài nguyên môi trường

Trước tình hình ô nhiễm không khí như hiện nay, Chất lượng không khí sở tài nguyên môi trường đã có những hành động nào để khắc phục tình trạng đó.

Chất lượng không khí sở tài nguyên môi trường

Thay vì quan trắc không khí 2 lần/ngày và 10 ngày/tháng như hiện tại, Sở TNMT đề xuất quan trắc không khí hàng ngày nhằm theo dỗi cũng như kiểm tra tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (Sở TNMT) Nguyễn Toàn Thắng vừa có văn bản gửi UBND TP đề xuất tăng cường công tác quan trắc và công bố thông tin về chất lượng môi trường không khí trên địa bàn.

Nhằm thông tin kịp thời và chính xác cho người dân về hiện trạng chất lượng không khí trong thời gian chờ lắp đạt mạng lưới quan trắc tự động liên tục, Sở TNMT kiến nghị tăng tần suất quan trắc thủ công. Sở đề xuất tăng thời điểm quan trắc từ 2 lần lên 3 lần/ngày và quan trắc hàng ngày thay vì 10 ngày/tháng như trước đây.

Các thông số được công bố gồm: Nồng độ các chất ô nhiễm (NO2, SO2, CO, bụi lơ lửng); mức ồn (7h30-8h30); bụi PM 10, PM 2.5 (trung bình 24 giờ liên tục); quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Thời gian triển khai kế hoạch này từ năm 2020 đến 2022.

“Với tần suất quan trắc như hiện nay, chưa thể công bố thông tin về chất lượng môi trường không khí hàng ngày để đáp ứng nhu cầu thông tin cũng như cảnh báo người dân và chính quyền TP”, Sở TNMT thừa nhận.

Đây là giải pháp đặc biệt tạm thời được Sở TNMT đề xuất trong thời gian chờ đầu tư trạm quan trắc không khí tự động, liên tục theo Luật Đầu tư công. Theo kế hoạch, năm 2022 các trạm này mới có thể đi vào vận hành chính thức.

Vấn đề không khí không của riêng ai cả, ngoài sở tài nguyên môi trường thì mỗi cá nhân chúng ta cần phải có ý thức trong việc chung tay bảo vệ chất lượng không khí môi trường sống của chính mình. Có vậy thì tình trạng ô nhiễm không khí mới có chiều hướng thay đổi tích cực. Không khí xanh sạch đẹp là điều tốt là mục tiêu mà trong năm 2020 chúng ta cần phải đạt được.