Cung cầu ngoại tệ và tỷ giá hối đoái

Nếu như bạn là một người không đi tìm hiểu chuyên sâu về vấn đề cung cầu ngoại tệ và tỷ giá hối đoái, thì bạn sẽ cảm thấy hai khái niệm nay cực kì xa lạ đối với bạn. Bởi vì để mà nói là tìm hiểu về vấn đề này, đầu tiên thì bạn cần hiểu về khái niệm của hai yếu tố trên, thế nào là cung cầu ngoại tệ?

Thế nào là tỷ giá hối đoái? Và hai yếu tố này có liên quan gì đến nhau và chúng có quan hệ mật thế với nhau như thế nào?

Khái niệm về cung cầu ngoại tệ và tỷ giá hối đoái

Để đi sâu về khái niệm của cung cầu ngoại tệ và tỷ giá hối đoái, thì chúng ta sẽ lần lượt phân tích ra từng khái niệm một. Đầu tiên là khái niệm về tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái là khái niệm khá là rộng nên chúng ta sẽ tìm hiểu về hai khái niệm của tỷ giá hối đoái như sau:

Khái niệm tỷ giá hối đoái thứ nhất. Tỷ giá hối đoái là quan hệ so sánh về giá trị hai đồng tiền của hai quốc gia nào đó. Do đó, tỷ giá hối đoái được định nghĩa là giá cả mà tại mức giá đó đơn vị tiền tệ được đổi lấy được số đơn vị tiền tệ khác.

Khái niệm tỷ giá hối đoái thứ hai, đó chính là quan hệ so sánh tiền của haio nước theo một quy chuẩn bất kì nào đó.

Cung cầu ngoại tệ chính là những nhu cầu và sự cung cấp về vấn đề ngoại tệ. Đường cung cầu ngoại tệ là một chỉ số rất quan trọng, nó quết định đến sự biết đôlỉ của tỷ giá hối đoái trên thị trường.

Nếu như bạn là một người không đi tìm hiểu chuyên sâu về vấn đề cung cầu ngoại tệ và tỷ giá hối đoái, thì bạn sẽ cảm thấy hai khái niệm nay cực kì xa lạ đối với bạn. Bởi vì để mà nói là tìm hiểu về vấn đề này, đầu tiên thì bạn cần hiểu về khái niệm của hai yếu tố trên, thế nào là cung cầu ngoại tệ?

Mối quan hệ giữa cung cầu ngoại tệ và tỷ giá hối đoái.

Nếu như bạn là một người có nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế thị trường này, thì bạn sẽ thấy rằng cung cầu ngoại tệ và tỷ giá hối đoái, giữa hai yếu tố này có quan hệ rất mật thiết và gắn bó với nhau.

Cung cầu ngoại tế là yếu tố quan trọng, nó quyết định đến và ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến động của tỷ giá hối đoái. Ttrong khi đó, trong quá trình phát triển song song, thì cung cầu ngoại tệ cũng là một trong những yếu tố phát triển và chịu áp lực từ nhiều các yếu tố xung quanh, trong đó có yếu tố cán cân thanh toán quốc tế.

Về nguyên tắc mà nói, nếu như cán cân quốc tế dư thừa, thì sẽ tác động đến cung cầu ngoại tệ và lúc này thì tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm xuống và khi cán cân quốc tế giảm thì sẽ ngược lại.