Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ Văn 2019 trường THPT Quảng Xương 1 lần 3

Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ Văn 2019 của trường THPT Quảng Xương 1, tỉnh Thanh Hóa, lần thứ 3. Mời các em tham khảo.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ Văn 2019 trường THPT Quảng Xương 1 lần 3

Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ Văn 2019 trường THPT Quảng Xương 1 lần 3 gồm có 2 trang và thời gian làm bài là 120 phút.

Phần đọc hiểu:

Đề cho một đoạn trích từ “Thay đổi/Lựa chọn/Quyết định – Jim Rohn – Triết lí cuộc đời”, thí sinh thực hiện các yêu cầu sau:

  • Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
  • Câu 2: Theo tác giả, một trong những cách tốt nhất để thay đổi cuộc đời là gì?
  • Câu 3: Theo anh/chị, vì sao tác giả cho rằng chúng ta nên nỗ lực đến cực hạn trước các thách thức?
  • Câu 4: Anh/chị có đồng tình với các quan điểm: “mọi thữ thay đổi khi chính tôi thay đổi” không? Vì sao?
Chi tiết đề thi thử môn Ngữ Văn trường THPT Quảng Xương 1, tỉnh Thanh Hóa - Trang 1
Chi tiết đề thi thử môn Ngữ Văn trường THPT Quảng Xương 1, tỉnh Thanh Hóa – Trang 1

Phần làm văn

  • Câu 1: Từ đoạn văn bản ở trên, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến: “sự thiếu quyết đoán là kẻ đánh cắp những cơ hội”.
  • Câu 2: Đây là dạng đề thi liên quan đến tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Theo đó, thí sinh làm sáng tỏ sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị thông qua các trích đoạn của đề cho liên quan đến nhân vật Mị.