Điểm chuẩn Đại học Hà Nội 5 năm gần nhất (2016-2020)

Trường Đại học Hà Nội (HANU) là cơ sở đào tạo chương trình cử nhân các ngành ngoại ngữ lớn tại Việt Nam. Đây cũng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam đào tạo chính quy 06 chương trình cử nhân hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tham khảo điểm chuẩn Đại học Hà Nội 5 năm gần nhất (từ năm 2016 đến năm 2020) trong bài viết dưới đây: 

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội 5 năm gần nhất

– Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2020

Năm 2020, theo đề án tuyển sinh được nhà trường công bố, trường Đại học Hà Nội tuyển tổng cộng 3100 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo chính quy, chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài và xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT. 

Theo phương thức tuyển sinh được nhà trường công bố, trường Đại học Hà Nội sẽ dành ra 70% chỉ tiêu để xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, 25% xét tuyển kết hợp theo quy định của trường Đại học Hà Nội và dành 5% xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo (bao gồm cả ưu tiên xét tuyển thẳng).

Theo đó, điểm chuẩn trường Đại học Hà Nội dao động từ 23,45 đến 35,38 điểm. Ngôn ngữ Hàn Quốc là ngành có điểm chuẩn cao nhất vào với 35,38 điểm. Xếp sau đó là các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật,…

Điểm chuẩn cụ thể của từng ngành:

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2020

– Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2019

Năm 2019, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có điểm chuẩn cao nhất là 33,85. Kế đến là Ngôn ngữ Anh với 33,23 điểm.

Các ngành khối Kinh tế, Truyền thông, Công nghệ thông tin của Đại học Hà Nội cũng có mức điểm khá cao, từ trên 22 điểm đến xấp xỉ 29 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của từng ngành:

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2019

– Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2018

Năm 2018, ba ngành có điểm chuẩn cao nhất và trên 30 điểm của trường Đại học Hà Nội là ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn Ngữ Anh và Ngôn Ngữ Trung Quốc với điểm chuẩn lần lượt là 31,37 điểm; 30,6 điểm và 30,37 điểm. 

Điểm chuẩn cụ thể của từng ngành:

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2018

– Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2017

Năm 2017, ngành Ngôn Ngữ Nhật và Ngôn Ngữ Hàn Quốc ghi nhận có điểm chuẩn cao nhất với 35,08 điểm, trong đó môn Tiếng Anh nhân hệ số 2.

Điểm chuẩn cụ thể của từng ngành:

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2017

– Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2016

Năm 2019, ngành Ngôn ngữ Nhật có điểm chuẩn cao nhất là 32,5. Kế đến là Ngôn ngữ Hàn Quốc với 32 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của từng ngành:

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2016