Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 5 năm gần nhất (2016-2020)

Đại học Kinh tế quốc dân là một trong những trường nằm trong top đầu có điểm chuẩn đại học cao nhất cả nước. Tham khảo điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 5 năm gần nhất (từ năm 2016 đến năm 2020) trong bài viết dưới đây: 

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2020 dao động trong khoảng 24,5-35,6. Trong đó, tính theo thang điểm 30, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất là 28 điểm, các ngành còn lại đa số ở mức 26-27 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của 53 ngành:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2020 (Ảnh: Vietnamnet)

 

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh 5.650 chỉ tiêu, tăng 2,7% so với năm 2018. Ngành Kinh tế quốc tế, kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 26,15 điểm. Kế đến là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với điểm chuẩn là 26.

Cụ thể, mức điểm vào từng chuyên ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2019 (Ảnh: Lao động)

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2018

So với năm 2017, điểm chuẩn của Đại học Kinh tế quốc dân năm 2018 giảm tới 3 điểm như dự đoán ban đầu.

Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là 24,35 thuộc về ngành Kinh tế Quốc tế, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Quản lý Đất đai với 20,5 điểm. 

Điểm chuẩn cụ thể của từng ngành:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2018 (Ảnh: VOV)

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2017

Năm 2017 là năm ghi nhận có mức điểm chuẩn cao nhất kể từ khi Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Theo đó, ngành có mức điểm cao nhất là Kinh tế quốc tế và Kế toán với mức điểm 27,  tăng 1,5 điểm so với mức điểm chuẩn cao nhất của năm trước. Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế, Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh có mức điểm thấp nhất 23,25, cao hơn điểm thấp nhất của năm ngoái là 2,75 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của từng ngành:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2017 (Ảnh: VOV)

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2016

Năm 2016, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kinh tế quốc tế với 25,44 điểm. Ngành cùng có mức điểm chuẩn thấp nhất trường là Toán ứng dụng trong kinh tế với 20,64 điểm. 

Điểm chuẩn cụ thể của từng ngành:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2016 (Ảnh: Dân Trí)