Dữ liệu chứng khoán phái sinh là gì? vai trò của nó thế nào?

Trong thị trường chứng khoán, hoạt động mua bán và trao đổi tài sản được thực hiện bằng nhiều công cụ tài chính, trong đó có chứng khoán phái sinh. Các nhà đầu tư cần hiểu rõ về dữ liệu chứng khoán phái sinh, đồng thời phải phân biệt được chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở.

Khác với chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh là một công cụ tài chính biểu thị giá trị của một tài sản phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ sở. Điều đó có nghĩa là tài sản cơ sở của dữ liệu chứng khoán phái sinh được thể hiện dưới 2 hình thức : hàng hóa hoặc cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất.

Dữ liệu chứng khoán phái sinh và vai trò của nó

Chứng khoán phái sinh quy định về quyền và nghĩa vụ các bên tham gia vào hợp đồng kinh tế trong quá trình mua bán, trao đổi, chuyển giao hoặc thanh toán tài sản cơ sở bằng mức giá đã được thỏa thuận trong tương lai. Đặc điểm của dữ liệu chứng khoán phái sinh chính là giá cả không thay đổi theo thời gian, theo thị trường mua bán mà nó có tính chất ổn định, không giới hạn.

Dữ liệu chứng khoán phái sinh còn cho phép các nhà đầu tư tham gia vị thế bán mà không cần có tài sản cơ sở. Yếu tố này có tác dụng thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế lớn, tạo điều kiện cho các nhà kinh doanh vừa và nhỏ có cơ hội đầu tư và phát triển mà không cần quá nhiều vốn.

dữ liệu chứng khoán phái sinh là gì

Phân loại dữ liệu chứng khoán phái sinh

Để thực hiện chứng khoán phái sinh, các nhà đầu tư có thể lựa chọn nhiều hình thức khác nhau như : hợp đồng kỳ hạn ( forward contract ), hợp đồng tương lai ( future contract ), hợp đồng quyền chọn ( Option contract ) hay hợp đồng hoán đổi ( Swap contract ).

Ngày nay, nhiều người Việt Nam sử dụng hợp đồng tương lai ( future contract ). Loại hợp đồng này là một dạng hợp đồng kỳ hạn đã được định chuẩn về giá bán cũng như thời gian mua bán tài sản trong tương lai.

Các đặc điểm của hợp đồng tương lai cũng không quá khác so với giao dịch cổ phiếu trên thị trường, bởi vậy nó phù hợp với việc thiết kế sản phẩm cũng như dễ dàng tiếp cận với các nhà đầu tư, tránh được các rủi ro của các tài sản cơ sở.

Khi giao dịch dữ liệu chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư cần theo dõi 2 loại tỉ lệ : Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ và tỷ lệ tài khoản phái sinh  để nhận biết được các mức an toàn, mức cảnh báo và mức xử lý đối với từng tỷ lệ này.

Thị trường chứng khoán mới nhất:

Tìm hiểu về hướng dẫn chơi chứng khoán

Thị trường chứng khoán phái sinh là gì? Phân tích các loại CKPS?

Kinh doanh chứng khoán là gì?