Giá xăng A95 hôm nay: Cập nhật giá xăng A95 mới nhất

Để biết giá xăng A95, E5, dầu hoả,… hôm nay bao nhiêu, tăng giảm như thế nào, mời quý vị đọc giả xem bài viết dưới đây:

Giá xăng A95 hôm nay cập nhật nhất:

Chiều nay, 12/3, Liên bộ Tài chính – Công Thương có quyết định điều hành tăng giá các mặt hàng xăng dầu. Theo đó giá xăng tăng từ 691 – 797 đồng/lít, còn giá dầu tăng 558 – 652 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5 tăng 691 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, lên 17.722 đồng/lít. Nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) 2.000 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.691 đồng/lít và giá bán là 19.722 đồng/lít.

Giá xăng A95 tăng 797 đồng/lít, lên 18.881 đồng/lít. Nếu không chi Quỹ BOG 1.100 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.897 đồng/lít và giá bán là 19.981 đồng/lít.

Chi quỹ BOG Không chi quỹ BOG

Loại xăng

Tình trạng  Giá bán (đồng/lít) Tình trạng  Giá bán (đồng/lít)
Xăng E5 tăng 691 đồng/lít

17.722 

tăng 2.691 đồng/lít 19.722 
Xăng A95 tăng 797 đồng/lít 18.881 tăng 1.897 đồng/lít 19.981 

 

Về giá dầu, giá dầu diesel tăng lên 14.401 đồng/lít, tăng 558 đồng/lít. Nếu không chi Quỹ BOG 600 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.158 đồng/lít và giá bán là 15.001 đồng/lít.

Giá dầu hỏa tăng lên 13.173 đồng/lít, tăng 563 đồng/lít. Nếu không chi Quỹ BOG 600 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.163 đồng/lít và giá bán là 13.773 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng lên 13.769 đồng/kg, tăng 642 đồng/kg. Nếu không chi Quỹ BOG 600 đồng/kg thì giá sẽ tăng 1.242 đồng/kg và giá bán là 14.369 đồng/kg.

Chi quỹ BOG Không chi quỹ BOG
Loại xăng Tình trạng  Giá bán (đồng/lít) Tình trạng  Giá bán (đồng/lít)
Dầu diesel  tăng 558 đồng/lít

14.401

tăng 1.158 đồng/lít  15.001
Dầu hỏa tăng 563 đồng/lít

13.173

tăng 1.163 đồng/lít 13.773
Dầu mazut tăng 642 đồng/kg

13.769 đồng/kg

 

tăng 1.242 đồng/kg 14.369 đồng/kg


Bộ Công Thương cho biết, đây là mức giá sau khi đã thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục với mức chi từ 200-2.000 đồng/lít/kg đối với các loại xăng dầu. Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 1.158-2.690 đồng/lít/kg.

Thời gian áp dụng từ 15 giờ chiều nay, ngày 12/3.