Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay ngày 5-06-2019

Lô tô trực tiếp
01 03 05 14 16 28 29 31 33
37 38 45 54 56 64 70 71 78
Đầu Lô tô
0 01; 03; 05;
1 14; 16;
2 28; 29;
3 31; 33; 37; 38;
4 45;
5 54; 56;
6 64;
7 70; 71; 78;
8
9
Đuôi Lô tô
0 70;
1 01; 31; 71;
2
3 03; 33;
4 14; 54; 64;
5 05; 45;
6 16; 56;
7 37;
8 28; 38; 78;
9 29;

 

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 29-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
15 15 lần 49 15 lần 25 14 lần 29 12 lần 64 12 lần 68 12 lần
71 11 lần 85 11 lần 01 10 lần 07 10 lần 58 10 lần 61 10 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
30 2 lần 40 2 lần 12 3 lần 57 3 lần 94 3 lần 06 4 lần
11 4 lần 21 4 lần 34 4 lần 52 4 lần 63 4 lần 72 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
57 181 ngày 30 160 ngày 12 153 ngày 96 132 ngày 82 132 ngày 08 125 ngày
95 125 ngày 62 125 ngày 74 118 ngày 63 104 ngày 79 90 ngày 91 83 ngày
10 83 ngày 23 83 ngày 41 76 ngày 81 69 ngày 18 69 ngày 09 69 ngày
68 69 ngày 51 62 ngày 22 62 ngày 34 62 ngày 27 62 ngày 93 62 ngày
55 55 ngày 67 55 ngày 80 55 ngày 65 55 ngày 87 55 ngày 92 55 ngày
72 48 ngày 84 48 ngày 39 48 ngày 52 48 ngày 35 48 ngày 44 41 ngày
21 41 ngày 99 41 ngày 00 41 ngày 58 41 ngày 13 41 ngày 98 41 ngày
94 34 ngày 48 34 ngày 20 34 ngày 83 34 ngày 88 34 ngày 40 34 ngày
04 27 ngày 73 27 ngày 69 27 ngày 60 27 ngày 61 27 ngày 66 27 ngày
43 27 ngày 75 27 ngày 02 27 ngày 36 27 ngày 17 27 ngày 90 27 ngày
59 20 ngày 25 20 ngày 53 20 ngày 47 20 ngày 46 20 ngày 42 20 ngày
89 20 ngày 19 20 ngày 32 20 ngày 26 20 ngày 15 13 ngày 85 13 ngày
77 13 ngày 07 13 ngày 06 13 ngày 11 13 ngày 76 13 ngày 86 13 ngày
49 13 ngày 50 13 ngày 97 13 ngày 24 13 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
01 2 ngày 14 2 ngày 38 2 ngày 64 2 ngày 78 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 74 lần Đầu 1 68 lần Đầu 2 81 lần Đầu 3 67 lần Đầu 4 77 lần
Đầu 5 69 lần Đầu 6 78 lần Đầu 7 82 lần Đầu 8 81 lần Đầu 9 61 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 63 lần Đuôi 1 73 lần Đuôi 2 54 lần Đuôi 3 74 lần Đuôi 4 72 lần
Đuôi 5 92 lần Đuôi 6 67 lần Đuôi 7 77 lần Đuôi 8 80 lần Đuôi 9 86 lần