Kinh doanh chứng khoán là gì?

Chứng khoán đã trở thành một trong những kênh đầu tư hiệu quả nhất hiện nay, việc đầu tư chứng khoán đã khiến nhiều người trở nên giàu có và giúp công ty hút được nhiều vốn đầu tư hơn. Tuy nhiên, vẫn còn khá đông đảo bộ phận người vẫn chưa biết kinh doanh chứng khoán là gì? Lợi nhuận trong đầu tư chứng khoán là gì?

Tổng quan về kinh doanh chứng khoán

Nhằm hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều thông tin về chứng khoán, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những khái niệm, định nghĩa các thuật ngữ liên quan chứng khoán, tiếp tục đọc nhé.

a/ Khái niệm kinh doanh chứng khoán

Kinh doanh chứng khoán là công việc thực hiện nghiệp vụ liên quan đến công việc trên thị trường chứng khoán. Hay có thể xem như là môi giới để mua bán mã cổ phiếu chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Chứng khoán đã trở thành một trong những kênh đầu tư hiệu quả nhất hiện nay, việc đầu tư chứng khoán đã khiến nhiều người trở nên giàu có và giúp công ty hút được nhiều vốn đầu tư hơn. Tuy nhiên, vẫn còn khá đông đảo bộ phận người vẫn chưa biết kinh doanh chứng khoán là gì? Lợi nhuận trong đầu tư chứng khoán là gì?

b/ Nghề môi giới chứng khoán là gì?

Nghề môi giới chứng khoán (MGCK) hay còn có thể gọi ngắn gọn “cò chứng khoán” là người đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng của mình có thể như là tổ chức, đại diện các doanh nghiệp thông qua tư vấn hoặc thực hiện các công việc giao dịch chứng khoán.

Công việc mà một người MGCK có thể làm là thu thập và thẩm định giá các mã cổ phiếu CK trong hoặc ngoài nước, trái phiếu chính phủ. Dựa trên những phân tích và kinh nghiệm thực chiến mà có cơ sở để đưa ra tư vấn và chiến lược thích hợp cho khách hàng…

Ngoài ra, để tìm hiểu kỹ hơn về thông tin liên quan thị trường chứng khoán qua các bài viết tiếp theo nhé.

Theo trithucmoi.eu.vn tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: