Nâng giá tiền tệ là gì?

Khi bạn đã từng nghe thấy cụm từ “ phá giá tiền tệ” thì trong kinh tếm, còn có thuật ngữ nâng giá tiền tệ. Tiền tệ là một trong những yếu tố không ổn định, giá trị của nó có thể lên xuống bất cứ lúc nào và lên xuống là dựa và chính phủ cũng như là dựa vào sự biến đổi của nền kinh tế.

Vậy nâng giá tiền tệ là gì? nâng giá tiền tệ có ảnh hưởng nhiều đến kinh tế của nước ta hay không?

Nâng giá tiền tệ là nâng giá sức mua của mình đối với tiền tệ của nước khác, cao hơn nhiều đối với sức mua của những nước khác.

Bạn chỉ nghe đn chính phủ cho a quyết định nâng giá tiền tệ, chứ không biết lí do chính phủ nâng nâng giá tiền tệ là gì. Vậy nên ta vẫn chưa thể hiểu được bản chất cốt lõi cũng như là mục đích chính của việc nâng giá tiền tệ tại nước ta.

Tại sao chính phủ lại nâng giá tiền tệ?

Bạn chỉ nghe đn chính phủ cho a quyết định nâng giá tiền tệ, chứ không biết lí do chính phủ nâng nâng giá tiền tệ là gì. Vậy nên ta vẫn chưa thể hiểu được bản chất cốt lõi cũng như là mục đích chính của việc nâng giá tiền tệ tại nước ta.

  • Nâng cao giá trị đồng tiền đối với các quốc gia khác: khi cảm thấy đồng tiền của nước ta trên thị trường quốc tế đang bị giảm mạnh, sức mua ở nước ta cũng đang dần yếu đi so với những nước khác, vì thế nên chính phủ mới cho ra chính sách nâng giá tiền tệ.
  • Mục đích chính là để tránh phải nhận những đồng đô la mất giá từ Anh và Mỹ đang chạt thẳng vào nước mình.
  • Hạ nhiệt nền kinh tế. Khi nhận thấy nền kinh tế nước ta đang trở nên quá nóng, do tình trạng kinh tế ở nước ta đang bị giảm xuất khẩu, giảm nhập khẩu các nguồn hàng vào trong nước, nền  kinh tế đang trong tình trạng nguy hiểm, vì thế nên chính phủ cần ra quyết định nâng giá tiền tệ lên để có thể giải nguy cho nền kinh tế nước ta
  • Tạo sức ảnh hưởng của nước mình đến các nước bên ngoài. Chính phủ đang răng cường đầu tư và xuất khẩu nguồn hàng ra bên ngoài, vì thế nên cần tăng cường đầu tư và nâng giá tiền tệ lên
  • Tránh áp lực từ nước khác lên nước ta. Khi nền kinh tế của nước ta trở nên quá đình trệ và chậm phát triển, để tránh được sự áp lực từ nước khác lên nước ta, chính phủ bắt buộc phải nâng giá tiền tệ.

Nâng giá tiền tệ có tác dụng gì?

Khi nâng giá tiền tệ, vậy tác dụng chính của nâng giá tiền tệ là gì? Có lẽ tác dụng chính là để có thể cải thiện nền kinh tế của Việt Nam một cách triệt để, theo đó thì cuộc sống của nhân dân cũng sẽ đỡ vất vả hơn trước kia khi tiền tệ bị phá giá.