Quy định về cách mua chứng khoán nước ngoài

Thị trường chứng khoán phát triển rầm rộ và không ngừng mở rộng như ngày nay cho phép các nhà đầu tư mở rộng quy mô đầu tư bằng cách mua chứng khoán nước ngoài, đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Điều này đã được cụ thể hóa trong Nghị định của Chính phủ, đòi hỏi những nhà đầu tư cần nắm rõ để thực hiện quá trình đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hợp pháp. Muốn mua chứng khoán nước ngoài, nhà đầu tư phải là một tổ chức kinh tế  được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân có quốc tịch Việt Nam thuộc đối tượng được tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài.

Các tổ chức kinh tế có thể thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua 2 con đường : tự do đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hoặc Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Quy định về cách mua chứng khoán nước ngoài

Các bước của cách mua chứng khoán nước ngoài

Trước khi tham gia mua bán chứng khoán nước ngoài, các nhà đầu tư nước cần có một tài khoản giao dịch với mã số đăng kí quản lý đầu tư nước ngoài với TTGDCK tại TP.HCM thông qua các thành viên lưu ký nước ngoài.

Hiện nay, Việt Nam quy định cho phép hoạt động mua bán trao đổi chứng khoán với người nước ngoài trên trị trường chứng khoán Việt Nam. Trong hợp đồng này, nhà đầu tư ( các tổ chức, cá nhân ) nước ngoài được nắm giữ tối đa 20% cổ phiếu đang lưu hành của Việt Nam. Một cá nhân được quyền nắm giữ 3% và một tổ chức được mua bán nắm giữ tối đa 7% của tổ chức phát hành.

Cách mua chứng khoán nước ngoài cũng không phức tạp, tuy nhiên để mọi hoạt động đầu tư ra nước ngoài được hợp pháp và đúng quy cách thì các nhà đầu tư cần tìm hiểu và tham khảo kĩ lưỡng, tránh những rủi ro không may xảy ra trong quá trình giao dịch. Trong suốt quá trình giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép sử dụng duy nhất một tài khoản giao dịch và việc mua bán thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Lưu ý cách mua chứng khoán nước ngoài

Dưới đây là một số quy định về cách mua chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài :

– Mọi yêu cầu đặt lệnh với công ty chứng khoán không được thực hiện qua điện thoại, fax, internet,… để tránh những rủi ro và ảnh hưởng mức độ bảo mật thông tin khách hàng.

– Đảm bảo nhà đầu tư không được bán khống và vay ký quỹ

– Khi muốn thực hiện thay đổi tỷ lệ nắm giữ , dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải báo cáo với UBCKNN.

Thị trường chứng khoán mới nhất:

Dữ liệu chứng khoán phái sinh là gì? vai trò của nó thế nào?

Tìm hiểu về hướng dẫn chơi chứng khoán

cách mua cổ phiếu nước ngoài phổ biến hiện nay