Tin tức mới Quảng Bình: 20 người dân tộc Mày bỏ vào rừng trốn

Theo tin tức mới Quảng Bình thấy tình hình dịch Covid-19 khiến nhiều người hoang mang lo sợ , 20 người dân tộc Mày ở Quảng Bình đã dắt nhau bỏ vào rừng sâu trốn.

 Tin tức mới Quảng Bình mới nhất hôm nay