Trái phiếu chính phủ là gì?

Chắc hẳn cụm từ “trái phiếu chính phủ” không còn quá xa lạ với chúng ta, tuy nhiên để hiểu một cách sâu sắc hơn và có thể “chơi” chúng thì chỉ nghe qua là chưa đủ mà cần phải hiểu rõ.

Trái phiếu chính phủ, công trái hay công khố phiếu là trái phiếu được phát hành bởi chính phủ một quốc gia. Trái phiếu chính phủ có thể được phát hành bằng đồng tiền nước đó hoặc ngoại tệ. Việc sử dụng trái phiếu chính phủ nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu chi và tiêu của chính phủ nhằm huy động lượng tiền đang không được sử dụng ngoài thị trường.

Trái phiếu chính phủ với mức độ rủi ro

Trái phiếu chính phủ thường được coi là không có rủi ro bởi chính phủ có thể tăng thuế hoặc in thêm tiền mặt để chi trả trái phiếu đáo hạn. Ở Hoa Kỳ, trái phiếu chính phủ mệnh giá bằng đôla là hình thức đầu tư tiền an toàn nhất. An toàn hay không có rủi ro là theo nghĩa rủi ro có thể không được thanh toán.

Các rủi ro khác vẫn tồn tại như tỷ giá – là khi đồng nội tệ mất giá so với các ngoại tệ; rủi ro thứ hai là lạm phát – tiền gốc nhận lại khi đáo hạn giảm giá trị vì lạm phát vượt quá dự kiến.

Nhiều chính phủ phát hành công trái điều chỉnh theo lạm phát để bảo vệ các nhà đầu tư trước rủi ro lạm phát. Có rất nhiều tổ chức cung cấp chỉ số rủi ro tài chính và xếp hạng năng lực tài chính, trong đó chỉ số của Moody’s, Standard & Poor’s và Fitch Ratings được tín nhiệm hơn cả.

Chắc hẳn cụm từ “trái phiếu chính phủ” không còn quá xa lạ với chúng ta, tuy nhiên để hiểu một cách sâu sắc hơn và có thể “chơi” chúng thì chỉ nghe qua là chưa đủ mà cần phải hiểu rõ.

Trái phiếu chính phủ- khoản đầu tư an toàn?

Trái phiếu chính phủ là loại tài sản có tính an toàn cao, khả năng bảo toàn vốn cho khách hàng gần như tuyệt đối, cùng với đó là thu nhập ổn định khi khách hàng được hưởng trái tức trong thời gian nắm giữ.

Bên cạnh trái tức định kỳ, khách hàng có cơ hội được hưởng lợi nhuận cao hơn giá trị đầu tư ban đầu khi giá trái phiếu biến động tăng. Sử dụng vốn linh hoạt: khi có nhu cầu sử dụng vốn, khách hàng có thể thực hiện nghiệp vụ mua bán lại (REPO), cầm cố tại Sacombank hoặc các tổ chức tín dụng khác để vay vốn hoặc có thể bán lại trên thị trường thứ cấp.

Rủi ro đơn vị phát hành: do đây là trái phiếu do Chính Phủ phát hành và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh nên rủi ro của nhà phát hành là rất thấp.

Dòng tiền được xác định rõ: trái phiếu thực chất là một khoản vay với mệnh giá và lãi suất được thanh toán tại các khoản thời gian xác định trước giúp khách hàng dễ dàng xây dựng danh mục khi dòng tiền về đã được xác định rõ thời điểm. Trái tức khách hàng nhận được định kỳ từ tổ chức phát hành được miễn thuế thu nhập.

theo trithucmoi.edu.vn tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: