Tư duy đa chiều – kỹ năng không thể thiếu

Tư duy đa chiều là cách suy nghĩ đa chiều, cách suy nghĩ cung cấp nhiều góc nhìn khác nhau về các vấn đề 1 cách bình tĩnh dưới nhiều góc độ, để thấy được mọi tác động của nó cả về lý thuyết lẫn thực tế xã hội. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết nếu sử dụng phương pháp suy nghĩ đa chiều. Ngoài ra, tư duy đa chiều còn phải có sự phân luồng hợp lý, minh bạch để cái nhìn luôn được khách quan nhất có thể.

Để có được tư duy đa chiều, không còn cách nào khác là bạn phải rèn luyện, rèn luyện và rèn luyện. Khi tư duy đa chiều, bạn sẽ có được:

+ Những phương pháp giúp phát triển suy nghĩ đa chiều

+ Tư duy phản biện và khái niệm logic trong lập luận

+ Cách phân tích vấn đề dựa trên sự kết hợp các phương pháp

+ Xác định những rào cản trong quá trình suy nghĩ

Tư duy đa chiều – kỹ năng không thể thiếu

Đặc điểm của tư duy đa chiều

+ Tư duy đa chiều liên quan đến việc phát triển những ý tưởng mới.

+ Giải phóng khỏi các ý tưởng cũ và kích thích các ý tưởng mới là hai mặt song song của tư duy đa chiều.

+ Tư duy đa chiều không thay thế cho tư duy hàng học, cả hai hỗ trợ và bổ sung cho nhau.

+ Tư duy hàng dọc phát triển những ý tưởng được tạo ra bởi tư duy đa chiều. Vì vậy mà tư duy đa chiều nâng cao hiệu quả của tư duy hàng dọc.

Các kỹ thuật cơ bản được sử dụng trong tư duy đa chiều bao gồm: tạo ra những lựa chọn thay thế, thách thức các giả định, trì hoãn đánh giá, thiết kế, tái cấu trúc mô hình sử dụng kỹ thuật như phân tách, đảo ngược…suy luận, lựa chọn điểm, vùng thâm nhập, vùng chú ý…

Mặc dù tư duy đa chiều nghe có phần trừu tượng nhưng nó xuất hiện ngay trên hệ thống sử dụng hình ảnh trực quan, tư liệu ngô ngữ, các dạng bài tập…nên đang dần phổ biến hơn trong làm việc, học tập…

Đối tượng cần tư duy đa chiều

Tư duy đa chiều có thể dùng cho tất cả mọi người, chỉ cần muốn rèn luyện để thay đổi, làm mới bản thân, sáng tạo ý tưởng. Không chỉ áp dụng hiệu quả với những người tạo ra chiến lược hay làm việc về nghiên cứu và phát triển, những người làm sáng tạo cũng thường xuyên sử dụng tư duy này để vẽ ra cho mình chiến lược, thực hiện và thu về thành công.

Bất kể bạn là nhà kinh doanh, sinh viên, kỹ sư…khi đối diện với những xu hướng thay đổi nhanh chóng, sự cạnh tranh trong môi trường làm việc của bạn và những sự cố bất ngờ thì bạn sẽ cần tới tư duy đa chiều.

Tham khảo tư duy trong kinh doanh hiệu quả

Tư duy nhanh và chậm review làm thế nào mới hiệu quả?

Tư duy Marketing là gì? Rèn luyện thế nào mới hiệu quả?

Tư duy đa chiều – kỹ năng không thể thiếu