Tỷ giá kỳ hạn là gì?

Trong kinh tế, có rất nhiều các loại tỷ giá mà chỉ khi tìm hiểu kĩ về nó thì bạn mớic có thể biết hết về bản chất của nó. Vậy thì tỷ giá kỳ hạn là gì? Tỷ giá kì hạn có những ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế trên thị trường ngày nay?

Tỷ giá kì hạn là những tỷ giá sẽ được áp dụng vào trong tương lai nhưng hiện tại nó đã được quyết định. Tỷ giá này áp dụng cho các giao dịch mua bán với đồng ngoại tệ có kỳ hạn và nó đã được xác định dựa trên cơ sở tỷ giá giao ngay và lãi suất trên thị trường tiền tệ.

Hiện nay: tỷ giá kì hạn được xác định dựa trên công thức sau đây:

F = S(1 + rd)/(1+ ry)

Trong đó:

  • F: Tỷ giá kỳ hạn
  • S: Tỷ giá giao ngay, ví dụ: S= USD/VND
  • rd: Lãi suất của đồng tiền định giá, tương ứng lãi suất VND
  • ry: Lãi suất của đồng tiền yết giá, tương ứng lãi suất USD

Trong kinh tế, có rất nhiều các loại tỷ giá mà chỉ khi tìm hiểu kĩ về nó thì bạn mớic có thể biết hết về bản chất của nó. Vậy thì tỷ giá kỳ hạn là gì? Tỷ giá kì hạn có những ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế trên thị trường ngày nay?

Những ứng dụng của tỷ giá kì hạn

Tỷ giá kì hạn là một trong những tỷ giá có rất nhiều ứng dụng vào trong nền kinh tế. Vậy bạn có biết những ứng dụng của tỷ giá kỳ hạn là gì?

Những hợp đồng kí kết mua bán ngoại tệ kỳ hạn sẽ được các ngân hàng áp dụng nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ theo tỷ giá kỳ hạn cho các doanh nghiệp, công ty và thường sẽ được các công ty xuất nhập khẩu sử dụng để hạn chế rủi ro về tỷ giá kinh tế.

Theo đó, các doanh nghiệp ngân hàng sẽ tiến hành mua ngoại tệ của công ty xuất khẩu theo tỷ giá kỳ hạn đã thoả thuận trước đó và nhà xuất khẩu sau 06 tháng sẽ nhận được số tiền Việt Nam Đồng  theo tỷ giá kỳ hạn đó.

Những lợi ích của tỷ giá kì hạn

Tỷ giá kì hạn không chỉ có thể ứng dụng nhiều vào trong kinh tế, mà bên cạnh đó nó còn đem đến nhiều lợi ích cho nền kinh tế nước ta. Vậy những tỷ giá kỳ hạn là gì? Bạn đã được nghe qua những lợi ích từ tỉ giá kì hạn  đó hay chưa?

  • Là công cụ để nhà nước thực hiện việc quản lí công việc xuất nhập khẩu, vì thế nên nhà nước vẫn thường khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân, các công ty thực hiện các hoạt động mua bán theo tỷ giá ngoại tệ
  • Kiểm soát dòng tiền: tỷ giá kì hạn là công cụ để các công ty, các doanh nghiệp tư nhân triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh hiệu quả, không bị phụ thuộc vào tỷ giá
  • Là công cụ để giúp các ngân hàng tăng thêm nguồn thu ngoại tệ.