Xem bảng giá cà phê trực tuyến cập nhật nhanh nhất

Hợp đồng cà phê robusta là giá chuẩn cho tất cả các nhà sản xuất cà phê này. Cà phê loại này trồng chủ yếu tại Châu Phi, Ấn Độ, Indo, Việt Nam, Brazil. Hợp đồng này phản ánh giá gốc cho loại cà phê này. 30% thị trường cà phê là loại này. Giá future cà phê robusta được tính bằng đô la Mỹ cho 1 tấn khối ( 1 lot bao gồm 50 tấn khối) cà phê.