Xem ngay lịch cúp điện Sóc Trăng dịp tết nguyên đán

Vừa bước vào giai đoạn đô thị hóa Sóc Trăng đang dần hoàn thiện hệ thống cầu đường cùng cơ sở hạ tầng. Năng lượng thiết yếu nhất của con người hiện nay ở Sóc Trăng cũng đang dần được phủ kín khắp địa bàn tỉnh, hệ thống đường điện đã được kéo đến những vùng sâu vùng xa. Hướng đến mục tiêu khắp toàn tỉnh đều có điện để sử dụng. Việc này cũng ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho một số khu vực trung tâm, cùng cập nhật lịch cúp điện Sóc Trăng trước thềm tết nguyên đán.

Xem thêm : https://trithucmoi.edu.vn/lich-cup-dien-ba-tri-dip-tet-co-truyen-nam-canh-ty/

Địa phận TP Sóc Trăng

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực TP Sóc Trăng 14/01/2020 08:00:00 12:30:00 . thuộc các đường Bạch Đằng (từ giáp nhà số 141, 152 đến giáp đường Lý Thường Kiệt), đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Bạch Đằng đến giáp đường Lê Duẩn), khu đô thị 5A Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực TP Sóc Trăng 17/01/2020 07:30:00 11:00:00 thuộc các đường Trần Văn Bảy (từ giáp nhà số 130, 165 đến giáp đường Lê Duẩn), Lê Duẩn (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến đường 30/4), khu dân cư Lê Duẩn. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

 

Địa Phận Mỹ Xuyên

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Mỹ Xuyên 10/01/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Mỹ Xuyên 11/01/2020 07:00:00 12:30:00 Ấp Châu Thành – TT Mỹ Xuyên. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Mỹ Xuyên 11/01/2020 13:00:00 16:30:00 Ấp Hòa Mỹ – TT Mỹ Xuyên. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Mỹ Xuyên 13/01/2020 08:00:00 17:00:00 Ấp Bưng Thưm xã Thạnh Qưới Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Mỹ Xuyên 13/01/2020 08:00:00 16:30:00 Ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Mỹ Xuyên 13/01/2020 08:00:00 16:30:00 Ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Mỹ Xuyên 14/01/2020 08:30:00 16:30:00 Ấp Nhơn Hòa xã Gia Hòa 2 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Mỹ Xuyên 15/01/2020 08:00:00 16:30:00 Ấp Hòa Phuông – xã Hòa Tú 1 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Mỹ Xuyên 15/01/2020 08:00:00 16:30:00 Ấp Hòa Đê- Xã Hòa Tú 1 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Mỹ Xuyên 15/01/2020 08:00:00 13:30:00 Ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Mỹ Xuyên 15/01/2020 08:00:00 09:30:00 Một phần ấp Sóc Bưng – xã Thạnh Phú Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
Điện lực Mỹ Xuyên 15/01/2020 08:00:00 14:30:00 Một phần ấp Sóc Bưng – xã Thạnh Phú; các ấp: Hòa Khanh, ấp Ngọn – xã Thạnh Quới. Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Điện lực Mỹ Xuyên 15/01/2020 08:30:00 16:30:00 Ấp Phú Hưng xã Thạnh Phú Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Mỹ Xuyên 15/01/2020 14:00:00 15:30:00 Ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Mỹ Xuyên 16/01/2020 08:00:00 16:30:00 Ấp Đại Chí, xã Đại Tâm Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Mỹ Xuyên 16/01/2020 08:30:00 16:30:00 Ấp Vĩnh B xã Gia Hòa 1 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Mỹ Xuyên 17/01/2020 08:00:00 16:30:00 Ấp Hòa Trung – Xã Hòa Tú 1 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Mỹ Xuyên 20/01/2020 08:30:00 14:30:00 Xã Ngọc Tố – huyện Mỹ Xuyên Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Mỹ Xuyên 21/01/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp Chợ Cũ – thị trấn Mỹ Xuyên. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Mỹ Xuyên 21/01/2020 08:30:00 16:30:00 Một phần ấp Thạnh Hưng – xã Thạnh Quới TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Mỹ Xuyên 22/01/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp Khu 2 – xã Thạnh Phú. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Mỹ Xuyên 22/01/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần các ấp: Tâm Thọ, Đại Chí – xã Đại Tâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

 

Địa phận Mỹ Tú

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Mỹ Tú 16/01/2020 07:30:00 12:00:00 Một phần khu vực các ấp Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh – xã Mỹ Tú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Mỹ Tú 16/01/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần khu vực các ấp Mỹ An, Mỹ Bình, Mỹ Thạnh – xã Mỹ Tú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Mỹ Tú 16/01/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp Mỹ An – xã Mỹ Tú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Mỹ Tú 17/01/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần khu vực các ấp Tân Hòa A, B, C, Mỹ Khánh B, C – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

 

Địa phận Cù lao Dung

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Cù Lao Dung 10/01/2020 12:00:00 17:00:00 Một phần ấp Sáu Thử, xã Đại Ân 1. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Cù Lao Dung 14/01/2020 11:00:00 17:30:00 Một phần Lê Minh Châu B, xã An Thạnh Đông. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Cù Lao Dung 15/01/2020 11:00:00 17:30:00 Một phần ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Cù Lao Dung 16/01/2020 11:00:00 17:30:00 Một phần ấp An Thường, xã An Thạnh 1. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Cù Lao Dung 20/01/2020 09:00:00 15:30:00 Một phần ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông. Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Điện lực Cù Lao Dung 20/01/2020 11:00:00 14:30:00 Một phần ấp Trương Công Nhựt, ấp Đặng Trung Tiến, xã An Thạnh Đông. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

 

Địa phận Vĩnh Châu

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 13/01/2020 08:00:00 16:00:00 Mất điện một phần khóm Watpich, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 13/01/2020 08:00:00 10:00:00 Mất điện các khóm Watpich, Vĩnh Thành, Biển Trên, Xẻo Me, Biển Dưới, Đai Trị, Tân Quy, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. + Mất điện một phần các ấp Tân Trà, Tân Hòa, Điền Giữa, Trà Vôn A, Trà Vôn B, No Thum, Tân Nam, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 14/01/2020 08:00:00 16:00:00 Mất điện một phần khóm Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 14/01/2020 08:00:00 16:00:00 Mất điện một phần ấp Xẻo Su, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu. TBA: Đầu tư xây dựng
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 15/01/2020 08:00:00 16:00:00 Mất điện một phần ấp Ngã Tư, Tân Hưng, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 15/01/2020 08:00:00 16:00:00 + Mất điện một phần ấp Cảng Buối, Giầy Lăng, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu. TBA: Đầu tư xây dựng
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 16/01/2020 08:00:00 14:00:00 mất điện một phần khóm Vĩnh Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Vĩnh Châu 19/01/2020 07:30:00 17:00:00 Mất điện các Khóm 1, Khóm 3, Khóm 4, Khóm 5, Khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. + Mất điện một phần các khóm Cà Săng, Cà Lăng A, Cà Lăng A Biển, phường 2, thị xã Vĩnh Châu. + Mất điện một phần khóm Biển Trên phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

 Địa phận Thạnh Trị

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Thạnh Trị 13/01/2020 08:00:00 17:00:00 Xã Lâm Tân (ngoại trừ một phần các ấp: Tân Lộc, Tân Nghĩa thuộc tuyến kinh 14/9). Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Thạnh Trị 14/01/2020 08:00:00 16:30:00 Bao gồm một phần các ấp: Xa Mau 1, Xa Mau 2, Rẫy Mới – thị trấn Phú Lộc; thị trấn Hưng Lợi (ngoại trừ một phần các ấp: Số 8, Số 9, Giồng Chùa), xã Châu Hưng (ngoại trừ một phần các Ấp: 13, 23). Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Thạnh Trị 15/01/2020 08:00:00 16:30:00 Bao gồm một phần các ấp: Xa Mau 1, Xa Mau 2, Công Điền – thị trấn Phú Lộc. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

 

Địa phận Kế Sách

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Kế Sách 10/01/2020 08:00:00 16:30:00 Ấp 1,2,3 – xã Trinh Phú; một phần ấp An Bình, An Thới – Thị trấn An Lạc Thôn Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện lực Kế Sách 10/01/2020 08:00:00 14:30:00 Một Phần ấp An Ninh 1,2 – Thị trấn Kế Sách Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Kế Sách 13/01/2020 08:00:00 14:30:00 Một phần ấp An Hòa – xã An Lạc Tây Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Kế Sách 14/01/2020 08:00:00 16:30:00 Một Phần ấp An Khương – Thị trấn Kế Sách, một phần ấp An Nhơn – Thới An Hội Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Kế Sách 14/01/2020 08:00:00 12:30:00 p Phong Thới, Phong Phú, Phong Hòa – xã Phong Nẫm; ấp An Tấn, An Công – xã An Lạc Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Kế Sách 14/01/2020 08:00:00 16:00:00 Ấp 8 – xã Ba Trinh; Ấp 8, 9 – xã Trinh Phú; một phần ấp Xóm Đồng 1 – xã Thới An Hội Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện lực Kế Sách 15/01/2020 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp An Phú – Thị trấn Kế Sách; một phần ấp An Nghiệp – xã An Mỹ TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Kế Sách 15/01/2020 08:00:00 14:30:00 Một phần ấp Hòa Lộc 2 – xã Xuân Hòa; một phần ấp An Ninh – Thị trấn An Lạc Thôn TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Kế Sách 16/01/2020 08:00:00 15:30:00 Ấp An Phú – xã An Lạc Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Kế Sách 17/01/2020 08:00:00 16:30:00 Ấp Trường Phú, một phần ấp Trường Thọ – xã An Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Kế Sách 17/01/2020 08:00:00 15:30:00 Một phần ấp Hòa Lợi – xã Xuân Hòa. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Kế Sách 17/01/2020 08:00:00 12:30:00 Ấp 12B, một phần ấp 1,2,10 – xã Trinh Phú Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện lực Kế Sách 17/01/2020 13:00:00 16:30:00 Ấp Xóm Chòi – xã Kế An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Kế Sách 18/01/2020 08:00:00 15:30:00 Một phần ấp An Thành, An Định – Thị trấn Kế Sách. TBA: Sửa chữa thường xuyên

 

Địa Phận Long Phú

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Long Phú 14/01/2020 08:00:00 16:00:00 Mất điện một phần khu vực Ấp Trường An, ấp Trường Hưng – xã Trường Khánh – huyện Long Phú. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Long Phú 15/01/2020 08:00:00 12:30:00 Mất điện một phần khu vực Ấp Phú Đa, ấp Phú Thứ – xã Phú Hữu – huyện Long Phú. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Long Phú 15/01/2020 13:30:00 17:00:00 Mất điện BTS Mobiphon thuộc khu vực ấp Phụng Tường 2 – xã Song Phụng – huyện Long Phú. Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Long Phú 16/01/2020 08:00:00 16:00:00 Mất điện một phần khu vực Ấp Mây Hắc, ấp Phố – xã Hậu Thạnh – huyện Long Phú. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Long Phú 16/01/2020 08:00:00 14:00:00 Ấp Nước Mặn 1-xã Long Phú-huyện Long Phú. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Long Phú 17/01/2020 08:00:00 14:00:00 ấp Koko, Tân Qui B – xã Tân Hưng, ấp Cái Xe, ấp Cái Đường – xã Tân Thạnh – huyện Long Phú. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Long Phú 17/01/2020 13:30:00 17:30:00 ấp Koko, Tân Qui B – xã Tân Hưng, ấp Cái Xe, ấp Cái Đường – xã Tân Thạnh – huyện Long Phú. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Long Phú 20/01/2020 08:00:00 14:00:00 Mất điện mật phần khu vực ấp Saintard, ấp Ngã Tư, ấp Tân Hội, ấp Mương Tra – xã Tân Thạnh – huyện Long Phú. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Long Phú 21/01/2020 13:00:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp Phú Trường – xã Phú Hữu – huyện Long Phú. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Long Phú 21/01/2020 13:00:00 15:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3 – xã Châu Khánh – huyện Long Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Long Phú 21/01/2020 13:00:00 15:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3 – xã Châu Khánh – huyện Long Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Long Phú 21/01/2020 15:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp Phú Trường – xã Phú Hữu – huyện Long Phú. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

 

Địa Phận Ngã Năm

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Ngã Năm 10/01/2020 07:30:00 14:00:00 Một phần Ấp Vĩnh Thanh – xã Vĩnh Quới Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Ngã Năm 13/01/2020 07:30:00 16:00:00 Một phần ấp Mỹ Hương – xã Long Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Ngã Năm 14/01/2020 07:30:00 15:00:00 Một phần ấp Tân Bình – xã Long Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Ngã Năm 14/01/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần Ấp Mỹ Thành, Mỹ Tây A, Mỹ Tây B xã Mỹ Qưới, ấp Mỹ Tân xã Mỹ Bình, khóm Vĩnh Hậu phường 3. Bất khả kháng
Điện lực Ngã Năm 15/01/2020 07:30:00 11:30:00 Một phần Ấp Vĩnh Thanh, ấp Vĩnh Đồng – xã Vĩnh Quới Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Ngã Năm 16/01/2020 07:30:00 14:30:00 Một phần Khóm 6 – Phường 1. Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Ngã Năm 16/01/2020 08:00:00 15:00:00 Một phần Ấp Mỹ Thành, Mỹ Đông 1 xã Mỹ Qưới, ấp Cơi Nhì xã Mỹ Bình Bất khả kháng
Điện lực Ngã Năm 18/01/2020 07:30:00 11:00:00 Một phần khóm 2,6 – Phường 1; khóm Tân Phú – Phường 2; Ấp Vĩnh Trung, Vĩnh Kiên – xã Vĩnh Quới Bất khả kháng
Điện lực Ngã Năm 10/01/2020 07:35:00 12:05:00 – Thay MBA 3 pha 100 kVA Trạm Bơm Kênh Chùa (VB số 6418/PCST-KHKT)

Địa phận Châu Thành

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Châu Thành 14/01/2020 08:00:00 13:30:00 Một phần ấp Trà Canh B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Châu Thành 15/01/2020 07:30:00 15:30:00 Một phần các ấp Kinh Đào, Đắc Thời, Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Châu Thành 15/01/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Châu Thành 16/01/2020 07:30:00 13:00:00 Một phần ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Châu Thành 16/01/2020 07:30:00 12:30:00 Một phần ấp Trà Trà Quýt B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Một phần ấp An Tập, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Châu Thành 16/01/2020 08:00:00 13:00:00 Một phần ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Một phần ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Châu Thành 19/01/2020 07:30:00 11:30:00 Một phần ấp Xây Đá B, Kinh Đào, Đắc Thời, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. + Một phần thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. + Một phần ấp Giồng Chùa A, An Trach, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. + Một phần ấp Phước Qưới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng + Một phần xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. +Một phần xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Châu Thành 19/01/2020 11:30:00 15:30:00 Một phần ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa,huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. + Một phần ấp Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

 

Địa phận Trần Đề

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Trần Đề 10/01/2020 08:00:00 14:30:00 Một phần ấp Nam Chánh – xã Lịch Hội Thượng – huyện Trần Đề – tỉnh Sóc Trăng. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Trần Đề 10/01/2020 08:00:00 15:30:00 Một phần ấp Thạnh Ninh, ấp Thạnh Nhãn 1, ấp Thạnh Nhãn 2 và ấp Thạnh An 1 – xã Thạnh Thới Thuận – huyện Trần Đề – tỉnh Sóc Trăng. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Trần Đề 14/01/2020 08:00:00 15:30:00 Một phần ấp Đầu Giồng, ấp Cảng, Ấp Ngan Rô 1 – thị trấn Trần Đề – huyện Trần Đề – tỉnh Sóc Trăng. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Trần Đề 16/01/2020 09:00:00 17:30:00 Một phần ấp Nhà Thờ – xã Trung Bình – huyện Trần Đề – tỉnh Sóc Trăng. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Trần Đề 18/01/2020 08:00:00 14:30:00 Một phần ấp Đầu Giồng và ấp Giồng Chùa – thị trấn Trần Đề – huyện Trần Đề – tỉnh Sóc Trăng. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Trần Đề 18/01/2020 08:00:00 11:30:00 Một phần ấp Đầu Giồng và ấp Giồng Chùa – thị trấn Trần Đề – huyện Trần Đề – tỉnh Sóc Trăng. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Như đã thấy lịch cúp điện Sóc Trăng rất dày đặc và tập trung chủ yếu vào những ngày cận tết. Để đón mừng năm mới điện lực Sóc Trăng đang gấp rút hoàn thiện nâng cấp và sửa chữa hệ thống đường dây cung cấp điện. Tình trạng cúp điện sẽ thường xuyên xảy ra tại mọi khu vực trên địa bàn tỉnh, thời gian cắt điện chủ yếu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều và không cắt điện vào ban đêm. Trễ nhất là ngày 21/1 hệ thống điện sẽ được hoàn thiện để người dân am tâm đón tết nguyên đán.